Reglement

Reglement ved leje af Hjulby forsamlingshus.

Lejen omfatter store sal, lille sal, toiletter, køkken, anretter-køkken, garderobe, opbevaringsrum for borde og stole, terrasse, legeområde og parkeringsplads.

Desuden forefindes på Stationsvej 4 (tværs over hovedvejen) en sportsplads med legeredskaber, svævebane, motionsredskaber og musikinstrumenter.

Antal af personer i den store sal er 120 og den lille sal 30. I alt max 150 personer.

Ved fester, hvor der er dækket op til spisende gæster er antallet i store sal 70 personer og den lille sal 20, i alt max 90 personer.

Den store sal måler 7 x 12 m. 15 borde str 0,9 x 2,0 m.

På toiletterne forefindes som fast inventar: Toiletpapir, håndsæbe og papirhåndklæder.

Lejer medbringer selv: Duge, karklude, viskestykker, affaldssække, køkkenrulle, hånd-opvaskemiddel mv.

Arrangementet afvikles efter at:

  • Lejeren har det fulde ansvar for sine gæsters opførsel og handlinger.

  • Der udvises størst mulig hensyn til områdets beboere, ejendomme, haveanlæg mm.

  • Enhver musikudøvelse skal være tilpasset, så den ikke generer områdets beboere.

  • Der KUN må åbnes vinduer mod marksiden.

  • Høj musik må ikke finde sted efter kl. 02.

  • Ved ophold udendørs henvises til terrassen bagved forsamlingshuset.

  • Rygning ikke tillades indendørs

Udlejning:

Ved leje af huset gælder det i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 05.00

Leje pr. dag lørdag, søndag og helligdage koster 2400,- kr incl.rengøring.

Leje pr. dag mandag til torsdag koster 2050,- kr. incl. rengøring.

Depositum på 1000,- kr.

Vil man sikre sig huset dagen før og/eller dagen efter, koster det kr. 1050,- ekstra pr. dag.

Udleveres nøglen dagen før (kl 19), hvor der ikke er betalt leje herfor, trækkes 300,- kr. til forbrugsudgifter, fra depositummet.

Bestyrelsen kan til en hver tid forlange, at se gyldig legitimation ved underskrivelse af lejekontrakt.

Depositum ligger til betaling 8 dage efter modtagelse af informationsmateriale. Før er reservationen ikke gældende. Bliver det ikke betalt, anses reservationen som ugyldig og datoen kan overdrages til anden side.

Beløbet for lejen betales 1 måned før lejedato.

Beløbene betales via bank, hvor betalingen påføres oplyste kontraktnr.

Huset udlejes på forsøgsbasis fra januar 2024 til ungdomsfester med følgende regler:

Der er min. 8 voksne tilstede under hele arrangementet. Er de unge udenfor, er det under opsyn af voksne. Festen slutter kl 02. Der fjernes opkast og affald udenfor. Pris: Leje 3900,- kr, depositum 2000,- kr, rengøring 1000,- kr. Hvis forsamlingshuset kræver en hovedrengøring efter festen, tillægges et gebyr på kr. 2500,- for dette.

Depositum tilbagebetales ikke ved aflysning.

Tilbagebetaling af hele depositummet efter leje, er betinget af, at det lejede afleveres som beskrevet i afleverings-reglement nederst på denne side. Depositum tilbagebetales indenfor 2-4 uger efter lejemålet.

Tillægsgebyrer:

Der tillægges gebyr på 100 kr hvis alle radiatorerne ikke er stillet tilbage på 2 eller komfur, ovne, fryser, køleskabe, el-radiator og al lys og udendørslys ikke er slukket, når huset forlades.

Der tillægges gebyr på op til 500 kr, hvis der kræves ekstra-rengøring af forsamlingshuset, udover fast afsat tid. Samt hvis service, glas, bestik mm IKKE er vasket korrekt/ordentlig rent og at ting i skabe, skuffer og på hylder IKKE er placeret korrekt.

Vi beder om, at glas og bestik aftørres når det tages ud af opvaskemaskinen. Dette for, at næste lejer kan dække bord med service direkte fra skabene. Derfor trækkes 150,- kr pr time fra depositummet, hvis det efter jeres fest skal vaskes om.

Det er lejers ansvar og IKKE et evt. hyret køkkenpersonale, at dette er i orden

Hvis forsamlingshuset kræver en hovedrengøring efter festen tillægges et gebyr på kr. 2500,- for dette.

Der trækkes 200,- kr fra depositummet hvis borde og stole ikke er placeret/stablet korrekt og vi fra forsamlingshusets side af, bliver nød til at gøre dette for dig/jer efter din/jeres fest.

Ved arrangementer med brug af grill udendørs, skal denne stå på et underlag så at fliser/perlesten ikke bliver tilsvinet. Rengøring/udskiftning af tilsvinede fliser o.a. vil blive afkrævet.

Afleverings-reglement:

Borde, stole og højstole aftørres efter brug og stilles på plads. Er der kommet pletter på en stol, stilles denne i salen.

Gulvene i hele huset fejes. Borde og stole placeres som vist på vejledningen på væggen.

Kaffemaskine og elkedel tømmes og rengøres. Mikroovn rengøres.

Køleskabe og fryser slukkes og rengøres indvendig og lades stå åbne.

Komfur rengøres, ovnene rengøres indvendig og tilhørende pander, plader og riste rengøres.

Opvaskemaskinens bundsi rengøres grundig med rent vand.

Sikre at al service er på rette plads og at det er vasket korrekt/ordentligt rent.

Tomme flasker afleverer I selv på kommunens genbrugs-ø, da der ikke forefindes flaskecontainer ved forsamlingshuset.

Al affald skal i affaldscontainerne udenfor. Pap skal være klappet sammen.

Gardinerne trækkes fra. Vinduer skal være lukket og haspet. Dørene låst.

Husk at checke at alle radiatorerne står på 2. Sluk al lyset også udendørslyset.

Ituslået ting sættes på køkkenbordet.

Evt. erstatning for beskadiget service, inventar mm. foretages efter gældende nypriser.

Har der været opstillet grill udendørs, rengøres dette område.

Udenfor fjernes affald, cigaretskodder, opkast mm.

Misligholdelse af reglementet kan medfører bortvisning og/eller fremover afskære lejeren fra at leje forsamlingshuset igen.